Informacja dot. losowania garaży

Ogłoszenie

Ze względu na panującą epidemię KTBS Sp. z o. o. informuje, że planowane losowanie garaży w listopadzie 2020 r., nie odbędzie się. O terminie losowania zostaniecie Państwo poinformowani minimum siedem dni przed dniem losowania poprzez ogłoszenie na klatce schodowej oraz informację na stronie internetowej.

Przyjmowanie dokumentów osób zainteresowanych najmem garażu w budynkach przy ul. Puscha 34, 36, 38

Ogłoszenie

KTBS Sp. z o.o. wyznacza termin składania podań przez osoby zainteresowane wynajmem garażu w budynkach przy ul. Puscha 34, 36, 38 do dnia 28.10.2020 r. Dokumenty należy składać na adres e-mail: sekretariat@ktbs.kielce.eu lub tradycyjnie w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy (najlepiej do skrzynki pocztowej).

Zmiany w przyjmowaniu interesantów

UWAGA !!!

W związku z epidemią COVID-19 KTBS  Sp. z o.o. od dnia 5 października 2020 r. /poniedziałek/ przyjmuje interesantów w siedzibie KTBS wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu .

Sprawy pilne prosimy załatwiać przez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lista z numerami kontaktowymi znajduje się na stronie ktbs.kielce.eu w zakładce kontakt.

 

Zarząd KTBS Sp. z o.o.

Apel do mieszkańców i kierowców!!!

PROSZĘ O NIEZASTAWIANIE ALTAN ŚMIETNIKOWYCH!!!

Informujemy, że od czwartku 19 marca odbiór odpadów w Kielcach jest realizowany wyłącznie w godzinach 20.00 - 6.00, odbierane są przede wszystkim odpady zmnieszane i bio. Zawieszone zostały niektóre usługi, zmianie uległy również harmonogramy. W ten sposób ograniczany jest do minimum kontakt pracowników komunalnych z mieszkańcami w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE !!!

Administracja KTBS zawiadamia, że zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Miasta Kielce uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  przedstawiają się następująco:

14 zł za osobę – w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Strony